שלח

שם:

This field is required.

טלפון:

This field is required.

דוא"ל:

שלח

שם:

This field is required.

טלפון:

This field is required.

דוא"ל:

סוד החודש

המלה חודש משמעותה התחדשות! 

לכל חודש בשנה, ישנה הארה והשפעה רוחנית המיוחדת לו.

זהו שער רוחני בזמן המשמש ככלי להתפתחות אישית ורוחנית.

כלי הממקד אונו מה הדגשים בחודש הזה מה העבודה שעלי לעשות בכדי להנות נכון מהמתנות שיש בחודש זה.

כל חודש מהוה "פוטנציאל להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם.

חכמת הקבלה מלמדת אותנו שציר התיקון של האדם הוא הזמן שהאדם נע בתוכו.

הזמן פועל על פי תכונה מעגלית.

  • שנה מלשון שניות, חוזר על עצמו אך גם מלשון שינוי.
  • תקופה מלשון מקיף,
  • חג מלשון לחוג,
  • חודש מלשון התחדשות.

האדם נע בתוך הזמן, והזמן היחיד שקיים הוא עכשיו - רגע ההווה.

נאמר כי "חכם הוא הרואה את הנולד" (פרקי אבות),

כלומר, אדם חכם יכול לראות כיצד נבראת המציאות בכל רגע ורגע.

כפי שנאמר: "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית". 

נשאל את עצמנו האם אנו מתחדשים כל רגע מחדש?

יש עת רצון להתחדשות, זמן שהוא מסוגל לכך יותר, ולכ חודש יש את עניניו. בדפים הבאים תוכלו לקרוא וללמוד על מה לשים את הפוקוס, מה המיקוד והעבודה בכל חודש.

אנו עוסקים בלימוד זה, על מנת ל'תפוס' את החודש כבר מראשו ולשנות את כל הזקוק לשינוי כבר בשורש.

בקבלה זה נקרא למתק את הדינים בשורשם. מאוד חשוב באיזה 'ראש', האדם נמצא בראש כל חודש ובמשך החודש כולו כמובן, כי הכל הולך אחרי הראש.

חודשים וזמנים לששון !

מתנת הפרשת
  חלת יום הולדת

POWERED BY KIDUMNET